Rotsmateriaal

Wanneer rotsklimmers een rots bestijgen gebruiken ze op bepaalde plaatsen ankerpunten om hun val te kunnen breken. Aan deze ankerpunten bevestigen ze dan "setjes" waar dan het beveiligingstouw doorloopt. Er bestaan verschillende methodes om ankerpunten te plaatsen, deze hangen vooral af van de soort rotsformatie die wordt beklommen bv: bij kalkrotsen zal men geen gebruik maken van "nuts" (uitleg zie punt 2) omdat de kans dat de rots afbrokkelt te reëel is.

 1. Band
  Eerste en vooral kan er gebruik gemaakt worden van de natuurlijke elementen die aanwezig zijn: bomen, struiken,... Hierrond plaatst men dan bandlussen waar men een setje aan bevestigd.
 2. Nuts
  Ten tweede kan men gebruik maken van "nuts" of "blokjes". Dit zijn metalen blokjes (titanium, staal,..) die hol zijn en waar 2 gaatjes in zijn aangebracht. Door deze gaatjes loopt een stalen kabel waaraan men een setjes kan bevestigen. Ze bestaan in verschillende groottes en zijn redelijk goedkoop om aan te schaffen.
 3. Friends
  Soms maakt men ook gebruik van "friend". Dit is een soort ankermechanisme die vooral door professionelen wordt gebruikt. Het bestaat uit een greep met 2x 2 stalen kammen. Wanneer men de handgreep achteruit trekt met de vingers, schuiven de kammen in elkaar. Hierdoor kan de friend in een opening in de rotswand worden geplaatst. Wanneer de greep weer wordt gelost, nemen de kammen hun oorspronkelijk positie t.o.v. elkaar in en fungeren ze als een soort weerhaken tegenover de rotswand. Er loopt een bandlus door de greep om een setje aan te bevestigen. Wanneer een klimmer valt en er zodoende trekkracht wordt uitgeoefend op het setje en de friend zal deze laatste zich opspannen in de holte en komt deze vaster te zitten. Om de friend weer los te maken dient men deze simpelweg voorwaarts te duwen (zodat hij niet meer opgespannen zit in de rotsholte) en de klem aan te trekken (zodat de kammen in elkaar schuiven). Het is een efficiënte, maar dure mogelijkheid (1 friend kost algauw 50 euro).
 4. Pinnen
  Men kan ook pinnen in de rotswand slaan. Dit wordt gedaan met een speciale hamer. Het is een moeilijke techniek die veel ervaring vereist en niet echt weggelegd is voor beginners. De pin kan loskomen door de schok, of kan afbreken wanneer hij verkeerd geplaatst is.
 5. Ankerpunten
  Voor de beginnende rotsklimmer is het interessantste systeem nog altijd om te klimmen op plaatsen waar reeds ankerpunten voorzien zijn. Dit zijn rotsen waar de ankerpunten door professionele rotsklimmers voorgeplaatst zijn. Deze worden meestal geplaatst door het boren van een gat in de wand. Nadien wordt het gat dichtgemaakt met een soort lijm of cement. De meest bezochte klimrotsen in belgië zijn op deze manier voorzien van ankerpunten.


rotshamer nut
Rotshamer Nut
setjes nuts  
Setje van nuts  
friends friend open
Friends Friend open
friend gesloten  
Friend gesloten